Naše služby

 - pravidelné i jednorázové údržby zahrad a pozemků, zahrnující veškeré práce
 - střih všech živých plotů a souvislých keřových ploch
 - zakládání nových trávníku, veškerá péče o stávající trávníky
 - střih solitérních stromů a keřů, tvar střihu vždy provádíme podle požadavků zákazníka
 - sečeme všechny druhy travních porostů i vysoké travní porosty neudržovaných pozemků